Stretnutie otakov - Prešov 28.1.2006

Video

Tentokrát som natočil len jedno videjko, ale stojí za to, pretože humorista Aniy sa nezaprie ˆˆ

 

Humorista Aniy (567kB, 0:49min)