Stretnutie otakov - Prešov 7.1.2006

Video

Našiel som pár videí, čo som natočil, tak prečo to sem nedať? Sú však vo formáte 3GP (spustíte ich napr. cez QuickTime)

 

Babylon (449kB, 0:38min)

Podpis Shockwawe (204kB, 0:33min)

Anketa a vtip (2,87MB, 2:52min)