YukiCon 2008 15.-17.08.2008

YukiCon 2008 15.-17.08.2008      [ Intarbutt.index ]
IMG_6280.JPG
Na obrazovke to vypovi za mne.
IMG_6298.JPG
Metly na hlavu a idzeme na Bejrut.
IMG_6305.JPG
Neni to Spock, ta pa¾ce neroztvara.
IMG_6306.JPG
Dachto po dvoch dnoch dobity jak čuņa :P

Page:   1  2  3  4  5 
[ Prev ]      [ Next ]